MAGIC MOUNTAIN WITH MELANIE- October 2009 - SaraZak